foto_12

 

Treść pytania:

Dane osoby

Forma grzecznościowa *  Pani Pan
Imię*:
Nazwisko*:

Miejsce zamieszkania

Ulica*:
Numer budynku*:
Numer lokalu
Kod pocztowy*:
Miejscowość*:
Telefon*:
E-Mail*:

Oświadczenie

Oświadczam, że podane dane osobowe przekazuję dobrowolnie i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez FORAS Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Nizinnej 10 w celach informacyjnych. Oświadczam jednocześnie, że zostałem/zostałam poinformowana o prawie wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Wyrażam zgodę na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania informacji o domach KAMPA.

FORAS  Home 
Biuro handlowe w Warszawie

02-013 Warszawa
ul. Lindleya 16

Tel: 662 103 662
Email: forashome@forashome.pl

 

Dane spółki:

FORAS Home Sp. z o.o.

05-075 Warszawa
ul. Kilińskiego 25

NIP: 952-212-61-99

KRS: 000477713

REGON: 146881349

 

Zakład produkcyjny

Drew-Inwest

34-360 Milówka
ul. Jana Kazimierza 2/2

Tel: 33 863 77 27
Tel: 33 863 77 54
Email: biuro@drew-inwest.pl